Om oss

Vivallabadet drivs av Mann Service AB i år IGEN!

I år har vi fått fortsatt förtroende att driva Vivallabadet igen efter ett väldigt framgångsrikt år förra året ska Mann service AB driva badet i år igen. Vi på Mann service AB är extrem glada för i andra år fått troende att driva badet och vi ska försöka leva upp till er förväntningar även i år!

Vi arbetar för att det ska bli en rolig, innehållsrik och fantastisk sommar, trots allt som Covid-19-viruset för med sig,

Folkhälsomyndigheten uppmanar oss att fortsätta med träning och idrott och där är aktiviteter i simbassäng ett utmärkt alternativ, eftersom viruset inte trivs i klorerade miljöer. 

Med anledning av covid-19 har vi på Mann service AB vidtagit flertalet åtgärder för att minska risken för smittspridning.
Vi följer utvecklingen kring pandemin och följer de lagar och rekommendationer från ansvariga myndigheter.

Då vi på Mann Service AB också driver verksamhet inom omsorgs- och vårdsektorn samt städtjänster mm, har vi god kompetens gällande hygien och vilka åtgärder det rådande läget kräver för att hindra smittspridning. Vi följer noggrant de uppmaningar, regler och direktiv som Regering och Folkhälsomyndighet ger oss. 

ÖBO ansvarar för bassängens underhåll och att alla krav på rätt klorhalt följs. Mann Service AB är ansvariga för övrig drift, rengöring och desinficering i lokalerna.

Välkommen till Vivallabadet sommaren 2021.